Presentations
The Innovation Economy
Naresh Gupta , Sr. VP & MD, Adobe Systems